1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کلام در کلام مولوی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1382
پژوهشگران جلیل مشیدی

چکیده

ثبت نشده‌است!