1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
گفتن ناگفتنی ها مشکل است (بررسی ناگفته های مولوی در مثنوی معنوی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
مجله شعر پژوهي (بوستان ادب)
شناسه DOI
پژوهشگران جلیل مشیدی ، یداله رحیمی

چکیده

ثبت نشده‌است!