1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جمله واره دردستور زبان فارسی با نگاهی به گلستان سعدی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دستور زبان، جمله واره، گلستان سعدی
سال 1395
پژوهشگران علی صباغی(استاد مشاور)، جلیل مشیدی(استاد راهنما)

چکیده

......................