1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بسامد انواع تشبیه در اشعار قیصر امین پور
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
قیصر امین پور، انواع تشبیه، بیان، شعر نو
سال 1397
پژوهشگران جلیل مشیدی

چکیده

تصاویر شعری می تواند روحیات و شخصیت شاعر را نشان دهد و با کشف تعابیر و تصاویر جدید و معانی تازه و از طریق صور خیال می توان به جهان بینی شاعی پی برد. تشبیه به عنوان مهم ترین عنصر بلاغی می تواند نشانگر خلاقیت و یا مقلد بودن هنرمند باشد...