1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بازتاب تاویلی جاودانگی در شعر مولوی با رویکرد اسطوره شناسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
جاودانگی، ازلیت، نامیرایی اسطوره ای، وحدت اسطوره ای، اسطوره دایره، عشق
سال 1395
مجله عرفانيات در ادب فارسي
شناسه DOI
پژوهشگران جلیل مشیدی

چکیده

اسطوره جاودانه شدن از رهگذر مفاهیم، روایات و تمثیل های اسطوره ای و با رویکردی رمزی و تاویلی در قالب ژانرهای مختلف ادبی بروز و ظهور پیدا کرده است که در این مقاله در ژانر عرفانیبررسی می شود. این پژوهش،اسطوره هایی همچون بازگشت ازلی، بازگشت به وحدت، اسطوره ابرمرد و اسطوره دایره را که گریزگاهی به جاودانگی در بطن آن ها وجود دارد از نگاه اسطوره شناسی تبیین می کندو حرکت از اسطوره به سمت عرفان و تغییر عناصر و ساختار اسطوره ای در اندیشه عرفانی مولویرا با رویکردی تاویلی و با روشی تحلیلی- استنادی نمایان می سازد.