1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سوررئالیسم در آثار صادق هدایت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سوررئالیسم، واقعیت، صادق هدایت
سال 1396
پژوهشگران مهرداد اکبری(استاد راهنما)، جلیل مشیدی(استاد مشاور)

چکیده

آثار صادق هدایت بدان سبب که در دوره ی خود از بزرگترین نویسندگان ایران زمین به شمار می آید، اهمیت بسیاری دارد. یکی از ویژگی های مهم در برخی از این آثار، گریز از واقعیت روزمره و مرسوم است. صادق هدایت در این آثار مرز واقعیت و فراواقعیت را به هم می زند و بسیار به حوزه ی ناخودآگاه نزدیک می شود. همین جنبه باعث می شود که گاه درک آثار او دشوار و دیریاب گردد. از این روی، خوانش آثار او نیاز به تفسیر چند لایه و عمیق داشته باشد. در این راه، از پژوهشهای مربوط به روانکاوی استفاده شده است تا نشان داده شود که جنبه های روانی این آثار چگونه شخصیت و ناخودآگاه نویسنده را در خود بازتاب داده اند.