1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سبک شناسانه تصاویر مجازی کسایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سبک شناسی. تصویر مجازی. کسایی
سال 1401
پژوهشگران حمید عبدالهیان(استاد راهنما)، علی نامجو(دانشجو)، جلیل مشیدی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه با رویکردی نو به سبک شناسی تصاویر مجازی پرداخته شده است.