1403/04/02
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
نادر ابراهیمی حمید عبدالهیان (1401)
مؤلفه های معناباختگی در «ملکوت» بهرام صادقی یحیی طالبیان، حمید عبدالهیان (1399)
مؤلفه های معناباختگی در شعر کتیبه ی مهدی اخوان ثالث یحیی طالبیان، عباسعلی وفایی، حمید عبدالهیان (1398)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
ابراهیم کیسه پاره کن حمید عبدالهیان (1402)
ابوعلی عروس پیدا کن حمید عبدالهیان (1402)
ابوعلی گاو آدم کن حمید عبدالهیان (1402)
احمد خلیفه خراب کن حمید عبدالهیان (1402)
کی کا هپروتی در مدرسه حمید عبدالهیان (1402)
یعقوب و دیگ و قابلمه سازها حمید عبدالهیان، عبداله متولی (1401)
نصر و دماغ گنده ها حمید عبدالهیان، عبداله متولی (1401)
محمود و گنده بگ ها حمید عبدالهیان، عبداله متولی (1401)
ملک و گله دارها حمید عبدالهیان، عبداله متولی (1401)
عباس و پشمینه پوش ها حمید عبدالهیان، عبداله متولی (1401)
چاپ سوم ابوریحان بیرونی حمید عبدالهیان (1401)
کتاب فارابی چاپ اول حمید عبدالهیان (1401)
چاپ چهارم ابوعلی سینا حمید عبدالهیان (1401)
چاپ پنجم ابوعلی سینا حمید عبدالهیان (1401)
کتاب فردوسی چاپ سوم حمید عبدالهیان (1401)
کتاب فردوسی چاپ چهارم حمید عبدالهیان (1401)
کتاب رازی حمید عبدالهیان (1400)
کتاب فانوس سحرانگیز خیال حمید عبدالهیان (1400)
رمان و آرمان حمید عبدالهیان (1396)
ابوعلی سینا مشاهیر خندان جلد 1 حمید عبدالهیان (1396)
کتاب ابوعلی سینا حمید عبدالهیان (1396)
کارنامه نثر معاصر حمید عبدالهیان (1395)
عشق و رب به اندازه کافی حمید عبدالهیان (1391)
جنبه های ادبی در تاریخ بیهقی حمید عبدالهیان (1381)
کارنامه نثر معاصر حمید عبدالهیان (1379)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی

علایق پژوهشی

  • ادبیات حماسی
  • ادبیات کودک و نوجوان
  • ادبیات داستانی
بیشتر