1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
ملک و گله دارها
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
تاریخ ایران اسلامی- سلسله سلجوقیان- ملکشاه سلجوقی
سال 1401
پژوهشگران حمید عبدالهیان ، عبداله متولی

چکیده

در این کتاب به اختصار و با زبانی طنز آمیز و با استفاده از تصاویر تاریخ سلسله غزنوی ها بررسی شده است.