1403/02/03
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی سبک روایتگری در رمان های خشم و هیاهو و شازده احتجاب با رویکرد روایت شناسی ساختارگرا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ادبیات تطبیقی. سبکش شناسی تطبیقی. خشم و هیاهو. شازده احتجاب
سال 1400
پژوهشگران حمید عبدالهیان(استاد راهنما)، محمدعلی باقری(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه به بررسی سبک این دو اثر پرداخته شده است.