1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
کتاب فردوسی جلد دوم از مجموعه 10 جلدی مشاهیر خندان
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
فردوسی، مشاهیر ایرانی،
سال 1397
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

این کتاب به زبان ساده و کودکانه به بررسی و تحلیل زندگی و خدمات و آثار فردوسی می پردازد. در این کتاب سعی شده است فردوسی به زبانی جذاب و تازه برای قشر جوان به بیان در آید و از دستاوردهای علمی این دانشمند بزرگ رونمایی شود. این کتاب جلد دوم از مجموعه ای ده جلدی است که پیشتر جلد اول آن یعنی ابوعلی سینا منتشر شده است.