1403/02/03
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
گواهی اتمام طرح پژوهشی رئالیسم جادویی در ادبیات جهان
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
رئالیسم جادویی. ادبیات آمریکای لاتین. ادبیات داستانی معاصر. جادو و خرافه و خیال
سال 1397
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

این طرح پژوهشی که قرار است به شکل کتاب منتشر شود به بررسی و مطالعه مکتب رئالیسم جادویی در ادبیات آمریکای لاتین و تقلیدهای آن در ادبیات ایران می پردازد. رئالیسم جادویی یکی از جریان های پیشرو ادبیات داستانی دنیا است که از کشورهای آمریکای لاتین شروع شد. چهار نویسنده بزرگ مارکز، یوسا، فوئنتس و کورتاسار در دهه هفتادمیلادی شاهکارهایی عرضه کردند که باعث اعتلای ادبیات آمریکای لاتین در جهان و جلب توجه جهانیان به این آثار شد. این مکتب به رئالیسم جادویی معروف شد. در ایران با ترجمه صد سال تنهایی مارکز به وسیله بهمن فرزانه این جریان معرفی شد و بعد از انقلاب نویسندگان ایرانی به تقلید از این جریان پرداختند. البته آثار ساعدی تقریبا هم زمان با مارکز و دیگر نویسندگان آمریکای لاتین از ویژگی های این مکتب بهره می برد اما مقلدان واقعی بعد از انقلاب ظهور کردند. منیرو روانی پور، شهرنوش پارسی پور، شمس لنگرودی، قلی خیاط، رضا براهنی از مقلدان این سبک در ادبیات داستانی ایران به شمار می روند.