1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
یعقوب و دیگ و قابلمه سازها
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
تاریخ ایران اسلامی- سلسله صفاریان- یعقوب لیث صفار
سال 1401
پژوهشگران حمید عبدالهیان ، عبداله متولی

چکیده

این کتاب به بررسی و تحلیل تاریخ صفاریان، پیدایش، صعود، اقتدار، شکست و نزول صفاری ها می پردازد.