1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
کارنامه نثر معاصر
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ادبیات معاصر نثر- داستان کوتاه- رمان- نمایش نامه- ترجمه- نثر علمی
سال 1395
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

این کتاب درسنامه درس فارسی عمومی است. در آن به بررسی نثر معاصر ایران پرداخته شده است. نثر معاصر در چند زمینه داستان کوتاه، رمان، نمایش نامه، نثر علمی و تحقیقی پرداخته شده است. چاپ اول این کتاب در سال 1379 در تهران در انتشارات پایا منتشر شد و حال چاپ دوم آن منتشر شده است.