1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد پسا استعماری آثار غلامحسین ساعدی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
استعمار. نقد پسااستعماری. بیگانه ستیزی. هویت. غلامحسین ساعدی
سال 1396
پژوهشگران حمید عبدالهیان

چکیده

در مقطعی از تاریخ ایران شاهد حضور کشورهای بیگانه از جمله انگلستان، روسیه و بعدها آمریکا بود. این حضور تبعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاصی را به دنبال داشت. ساعدی شاهد این حضور در آذربایجان و آثار آن در جنوب ایران بود. در نوشتههایش مانند غریبه در شهر، عزاداران بیل، دندیل، چوب به دست های ورزیل، ترس و لرز، پرندگان در طویله به حضور بیگانگان می پردازد. در این آثار به نقش زنان به عنوان یک دیگری تضعیف شده در جامعه استعماری، استحالهشخصیت فردی، از دست دادن هویت بومی جمعی، استبداد به عنوان زمینه ساز استعمار، استفاده استعمارگر از قدرت و دانش در تضعیف استعمار شده و مبارزه به عنوان راهکای در مقابل استعمار اشاره شده است.