1403/02/04
حمید عبدالهیان

حمید عبدالهیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1045-5436-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: اراک. دانشگاه اراک. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 086326224001

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد و بررسی سبک شناسانه مجموعه داستان های کوتاه ابوتراب خسروی بر اساس نظریه پیتر وردانک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سبک شناسی. نقد ادبی. پستر وردانک. ابوتراب خسروی
سال 1401
پژوهشگران حمید عبدالهیان(استاد راهنما)، مهدیه ده آبادی(دانشجو)

چکیده

در این کتاب با رویکرد سبک شناسی به داستان های ابوتراب خسروی نگریسته شده است.