1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
لقمه هر مرغکی انجیر نیست (بررسی مضمون تبدیل مزاج در آثار مولوی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
لقمه - مرغک- انجیر
سال 1393
مجله فصلنامه نامه فرهنگستان (فرهنگستان زبان و ادب فارسي )
شناسه DOI
پژوهشگران سامان زند ، جلیل مشیدی

چکیده

لازمه حیات جسمانی آدمی خوردن است و آن شرط زندگی همه موجودات زنده کره خاکی است. اما فرق در آن است که آدمی می خورد تا زنده بماند و دیگر موجودات حیه زنده می مانند تا بخورند. بر این معنی در ادیان بیش از همه به تاکید سخن گفته شده است. روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این باره وجود دارد که سعدی در گلستان (باب فضیلت قناعت) مضمون آن را آورده و گفته است: این طایفه را طریقی است که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بردارند. تعلیمات عرفانی اسلام سالک را از توجه غالب بر احتیاجات جسمانی و حطام دنیوی باز می دارد و به عنایت تام به مایده روحانی سوق می دهد. در آن آموزه ها عیسی روح در مقابل خر تن علم می شود. اما این گام نخست است...