1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جستجویی در عوامل ابهام در شعر خاقانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ابهام،خاقانی ، شعر فارسی
سال 1397
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

شعر خاقانی به پیچیدگی مشهور است . در اینمقاله سعی شده است دلایل این ابهام و پیچیدگی بررسی شود.