1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی صنایع بدیعی در کتاب های فارسی کودکان استثنایی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کتاب فارسی ، کودکان استثنایی ، بللاغت ، بدیع
سال 1394
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

...