1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
غزل روایی در دیوان شمس
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
روایت ،غزل ،غزل روایی ،دیوان شمس ،مولوی
سال 1397
پژوهشگران حسن حیدری ، مهرداد اکبری ، الهام فرمهینی فراهانی

چکیده

روایت یک ویژگی عام انسانی است .این ویزگی در حیات فردی و جمعی انسان حضور دارد.او پیوسته در درون و بیرون خویش مشغول روایت است.این میل البته در وجود شاعران و نویسندگان که در عالم بی منتهای تخیل سیر می کنند شدت بیشتری دارد.بخشی از عظمت ادب فارسی مدیون منظومه های روایی است. تمایل به روایت در شعر فارسی چندان قوی است که به منظومه های روایی منحصر نشده بلکه به سایر قالب های شعر فارسی نیز سرایت کرده است. مولوی یکی از شاعرانی است که علاوه برسرودن منظومه روایی غزل روایی نی سروده است.