1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سکوت ارتباطی در غزلیات شمس
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سکوت ، فرایند ارتباط ، سکوت بلیغ ،یاکوبسون
سال 1394
مجله مطالعات فرهنگ ارتباطات
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری ، ید الله رحیمی

چکیده

سکوت ارتباطی و کارکرد آن از مباحث نوینی است که در زبان شناسی ادبی برای مطالعه و بررسی متون مختلف به آن توجه می شود .این مقاله با توجه به نقش ها و کارکردهایی که رومن یاکوبسون برای هر کدام از عناصر ارتباطی کلام لازم می داند به بررسی سکوت بلیغ و کارکرد های آن در غزلیات شمس به منزله عنصر غیابی معنادار که ردی از آن باقی می ماند می پردازد ...