1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کهن الگوی آرمان شهر در حدیقه و مثنوی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آرمان شهر ، کهن الگو ، حدیقه ،مثنوی
سال 1393
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

رویای زندگی بهتر و سرشار از خوشبختی و شادی دغدغه همیشگی انسان بوده است . در این تحقیق به روش کتابخانه ای با توجه به مفهوم کهن الگو و تعریف آرمان شهر به تبیین مفاهیم اجتماعی و فردی در حدیقه و مثنوی پرداخته شده است . هر دو شاعر به دنبال جامعه ای بر محور عدل و داد تکیه کرده اند .