1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و مقایسه ساختار های اسطوره ای در داراب نامه و شاهنامه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
داراب نامه ، شاهنامه ، موجودات فرا طبیعی
سال 1393
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

این پژوهش به بررسی ساختار ها و بن مایه هخای اساطیری موجود در داراب نامه و شاهنامه به صورت مقایسه ای می پردازد .