1403/01/31
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فراتحلیلی شرحئ ها و گزیده های اشعار ناصر خسرو
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
قصاید ، شرح ،فرا تحلیلی ،ناصر خسرو
سال 1397
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

این پایان نامه شرح ها گزیده های دیوان ناصر خسرو را با روش فراتحلیلی مورد بررسی قرار داده است .