1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل مولفه های علم معانی در شاهنامه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شاهنامه ،علم معانی ، معانی ثانوی ،مقتضای حال
سال 1386
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله برخی از مولفه های علم معانی در شاهنامه بررسی و تحلیل شده است . این دانش در شاهنامه بکر است و کمتر بدان توجه شده است.