1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاکید در شاهنامه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تاکید ،شاهنامه ،بلاغت
سال 1400
مجله فنون ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری ، علی صباغی ، الهام فرمهینی فراهانی

چکیده

این مقاله برای اولین بار مساله تاکید را درشاهنامه مورد بررسی قرار داده است و نتایج علمی مترتب بر آن در مقاله گزارش شده است .