1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فراتحلیلی بیت هایی از داستان فرود در نامه باستان و یادداشت های شاهنامه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شاهنامه، نامه باستان، یادداشت های شاهنامه، فراتحلیل
سال 1396
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

پژوهش در تصحیح، شرح و تفسیر شاهنامه، بخشی از حوزه شاهنامه پژوهی است که در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است.