1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر مفهوم «مرز» در شکل گیری داستان «رستم و سهراب» و «رستم و اسفندیار»
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مفهوم مرز. شاهنامه. رستم و سهراب. رستم و اسفندیار
سال 1401
مجله پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
شناسه DOI
پژوهشگران مژگان صادق پور ، مهرداد اکبری ، حسن حیدری

چکیده

پدیده مرز، در دو مفهوم عینی و ذهی، افزون بر شکل دهی به هویت افراد، جداکننده منافع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی افراد است. مرزهای ذهنی و عینی ریشه در اختلافات و اشتراکات افراد و گروه ها دارند و دارای ماهیتی قراردادی هستند. چنین مرزها و تقابلهایی آنچنان گسترده و فراگیر هستند که همه ی حوزه های طبیعی و ساختگی انسان را فرا گرفته اند. روایت های رستم و سهراب و رستم و اسفندیار، هم در روساخت و هم در ژرف ساخت، روایتگر چنین مرزبندی هایی هستند. این تقابلها و مرزها، هم ساختار داستان ها را در بر می گیرد و هم شخصیتها و هم دیگر عناصر فرم را تحت تأثیر قرار می دهند. چنان که در نهایت مشاهده می شود که نظامهای مختلف سیاسی و ایدئولوژیک در برابر هم قرار می گیرند.