1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مرگ اندیشی و صور خیال در شعر فروغ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مرگ اندیشی ، شعر معاصر ،فروغ
سال 1395
مجله پژوهشنامه ادبيات معاصر ايران
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

مفهوم مرگ و زوال از مفاهیک کلیدی در شعر معاصر و به ویژه شعر فروغ فرخزاد است . در این مقاله مرگ اندیشی فروغ فرخزاد مورد بحث قرار گرفته است .فروغ سه مرحله را در مرگ اندیشی پشت سر گذاشته است.