1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی صور خیال در ابیات کلامی مثنوی و حدیقه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جبر و اختیار – صورخیال -تشبیه – مثنوی - حَدیقَه الحَقیقَه – سنایی – مولوی- استعاره – مجاز - کنایه
سال 1398
پژوهشگران حسن حیدری(استاد مشاور)

چکیده

صورخیال ازجمله عناصری هستند که، شاعران و نویسندگان برای زیباتر ساختن کلام خود از آن بهره می گیرند. در ادوار مختلف شعر فارسی همواره با تصویرهای بیانی مختلف روبرو می شویم که هریک به نوبه ی خود حائز اهمیّت است و محقّقان می توانند با بررسی آن ها به شیوه ی تفکر شاعران و چگونگی کاربرد تصاویر مختلف درشعر آنان پی ببرند. مولوی وسنایی به عنوان شاعران صاحب سبک و تأثیرگذار در ادب فارسی صاحب آثار ممتازی چون مثنوی معنوی وحَدیقَه الحَقیقَه می باشند. پژوهش حاضر سعی دارد با استخراج تصاویر مختلف بیانی در ابیات مرتبط با موضوع مهم کلامی" جبر و اختیار" دیدگاه کلامی هر دو شاعر را نسبت به این مسأله تبیین نماید و تصویرهای زبانی به کار رفته، درهر دو اثر را از نظر زیبایی شناسی تحلیل نماید و برتری ها و مزیّت ها و همچنین نقاط ضعف و کاستی در هر دو اثر عرفانی را در انتقال پیام مقایسه نماید و در نهایت این نتیجه حاصل گردد که کدام شاعر توانسته است با به کارگیری هنرمندانه تر صورخیال در اثر خود در طرح مبحث مهم کلامی" جبر و اختیار" موفق تر عمل نماید و با جذب مخاطب و تأثیری که بر او می گذارد بهتر توانسته است او را با حقایق عرفانی آشنا سازد و در انتقال پیام به مخاطب خویش بهتر عمل کند.