1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیوند ایه ها و ارایه ها در مرصاد العباد
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ایات وحی ،مرصاد العباد ،تأثیر پذیری ، ترکیب ، تصویر ، آرایه
سال 1393
مجله پژوهش هاي ادبي - قرآني
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

مرصاد العباد یکی از آثار با شکوه نثر فارسی در قرن هفتم است . در این مقاله تأثیر کلام وحی بر مرصاد العباد بررسی شد ه است . این جستار نشان می دهد که نجم الدین رازی ضمن حفظ سنت مشایخ تصوف در استفاده از قزآن و حدیث در به کار گیری آیات وحی در ساختار تألیفی مرصاد العباد و در محتوای آن نوآوری داشته است .