1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی قصه تمثیلی حسن و دل و سفر زائر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ادبیات تطبیقی ،قصه تمثیلی ،سفر زائر ،حسن و دل
سال 1398
مجله فصلنامه پژوهش هاي ادبيات تطبيقي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری ، مسعود کشاورز

چکیده

موضوع این مقاله بررسی تطبیقی دو قصه حسن و دل سیبک نیشابوری و سفر زائر از جان بانیان نویسنده و کشیش انگلیسی است . از ویژگی های مشترک دو قصه شخصیت هایی هستند که از ویژگی های انسان به شمار می روند مانند حسن ،دل ،عشق ،صبر ،.تعدادی شخصیت یاریگر و تعدادی شخصیت مانه و همینطور مکان های یاریگر و مانع در دو قصه دیده می شوند که قابل تطبیق هستند.