1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تلمیح از سرقت ادبی تا صنعت ادبی (بررسی تلمیح در منابع بلاغی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بلاغت، صناعات ادبی، بدیع معنوی، تلمیح
سال 1396
مجله فنون ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران علی صباغی ، حسن حیدری

چکیده

...