1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل بینامتنیت منشآت قائم مقام فراهانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بینامتنیت، منشآت نویسی، قائم مقام، ادب بازگشت، تأثیرپذیری
سال 1398
پژوهشگران علی صباغی(استاد راهنما)، حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

.....