1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جلوه های عاشق و معشوق در شاهنامه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شاهنامه ، عشق ، معشوق ، عاشق .
سال 1394
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

اگر چه درونمایه حماسه دلاوری ها و داستان های پهلوانی است اما در خلال حماسه نیز داستان های بزمی و عاشقانه یافت می شود . در شاهنامه از جمله می توان به داستان زال و رودابه و بیژن و منیژه و سودابه و سیاوش اشاره کرد. در این مقاله به ابعاد عاشقانه این داستان ها توجه شده است و جلوه های رزم و بزم با هم و با مقایسه مورد پژوهش قرار گرفته است .