1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
درس سبک و تدریس سبک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سبک شناسی ، زبان ،فکر،صور خیال
سال 1397
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

سبک شناسی درسی است که کمتر در همایش های رسمی راجع به نحوه تدریس آن بحث شده است . این مقاله مووضع تدری سبک و انواع آن را بررسی کرده است.