1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کارآگهان و گارآگهی در شاهنامه فردوسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
....
سال 1400
مجله كهن نامه ادب پارسي
شناسه DOI
پژوهشگران حسین صحراگرد ، حسن حیدری ، علی صباغی ، جلیل مشیدی

چکیده

.....