1403/02/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
نقش مدیریت استعدادها در حفظ و نگهداری بازیکنان باشگاه های فوتبال استان اصفهان کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، احسان شاکری (1401)
مشتریان در قبال ارتباط با باشگاه های ورزشی در جامعه چگونه رفتار می کنند؟ کریم زهره وندیان، زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1400)
تاثیر ابعاد قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآورانه باشگاه های ورزشی وحید ملک محمودی، زینب مندعلی زاده، کریم زهره وندیان (1400)
Effect of Aquatic Exercises on Severity of Urinary Incontinence and Estrogen Level in Postmenopausal Women Abbas Saremi, karim zohrevandian, Mohammad Parastesh, Samira Khalegi (2021)
تأثیر کیفیت رابطه روی رفتارهای اقتصادی مشتریان در باشگاههای ورزشی اراک کریم زهره وندیان، ایمان غفاری، محمد زهره وندیان (1400)
تعیین استراتژی های نوآوری در باشگاه های ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی زینب مندعلی زاده، کریم زهره وندیان، محمود پاپی (1400)
شناسایی قابلیت های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و طراحی مدل کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، طهماسب شیروانی (1399)
تاثیر تمرینات تعادلی تکنولوژی واقعیت مجازی بر تعادل و هماهنگی ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا محمدجواد امیدی بروجنی، مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، کریم زهره وندیان (1399)
ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه تعهد ورزشی- 2 در ورزشکاران جلیل مرادی، کریم زهره وندیان، پژمان عباسی (1399)
طراحی مدل تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، حبیب هنری، احمد محمودی (1398)
ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان (مورد مطالعه: هیات های ورزشی شهر اراک) اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، اکرم کمانکش، حسین مقدسی، کریم زهره وندیان (1398)
مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر کریم زهره وندیان، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، مجتبی امیری (1397)
طراحی و تدوین مدل قابلیت های بازاریابی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران کریم زهره وندیان، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، مجتبی امیری (1397)
مدلسازی معادلات ساختاری قابلیت های بازاریابی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران کریم زهره وندیان، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی، مجتبی امیری (1397)
بررسی میزان توجه به ورزش و آموزش المپیک در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس کریم زهره وندیان، سید نصرا.. سجادی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، فرشته ابراهیمی (1397)
The Role of Environmental Features of Parks in Activation of Recreational Activities in Leisure Time karim zohrevandian, Ali Bastami, Hossein Naderloo, Ali Mohammad Safania (2017)
بررسی رابطه بازاریابی اثربخش و هوش رقابتی در باشگاه های ورزشی استان البرز کریم زهره وندیان، فرید محمدزاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1392)
مقاله ارائه‌شده
طراحی مدل بازاریابی بازی و ورزش کودکان karim zohrevandian, Omidreza Hooshmandi (2024)
چالش های توسعه ورزش سالمندی با رویکردی راهبردی زینب مندعلی زاده، فرناز فخری، کریم زهره وندیان (1401)
آیا پارک ها برای جضور سالمندان جهت ورزش مناسب است؟ کریم زهره وندیان، ابوالفضل امین محلاتی، مهدی محمدبیگی (1401)
توسعه مشارکت سالمندان در ورزش: نقش بازاریابی تجربی کریم زهره وندیان، مهبد رضایی، محمد خرمی (1401)
Personal branding, better performance in sports services karim zohrevandian, Zeinab Mondalizadeh, Sedegheh Bakeri (2022)
The effect of sales strategy on the performance of sports stores in Isfahan province Ameneh Abedkish, karim zohrevandian, Farnaz Fakhri (2022)
The effect of emotional factors on the sales performance of sports stores in Isfahan karim zohrevandian, Farnaz Fakhri, Ameneh Abedkish (2021)
ثبت نام مجدد فرزندان توسط والدین در مدارس فوتبال: نقش احساسات والدین کریم زهره وندیان، فرناز فخری، زینب مندعلی زاده (1398)
سیاستگذاری نهادها و توسعه پایدار ورزش: موانع و راهکارها زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، کریم زهره وندیان (1397)
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای ساخت اماکن ورزشی جهت جلوگیری از اتلاف منابع کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1397)
پیش بینی کارآفرینی دانش آموختگان مدیریت ورزشی با استفاده از ذهنیت فلسفی و ابعاد آن کریم زهره وندیان، مجتبی امیری، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1394)
نقش کیفیت خدمات در تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1393)
کتاب
مبانی مدیریت ورزشی کریم زهره وندیان، زینب مندعلی زاده (1400)
اصول مدیریت اجرایی در ورزش اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، کریم زهره وندیان (1396)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تدوین مدل بازاریابی مراکز بازی و ورزش کودکان کریم زهره وندیان، امیدرضا هوشمندی (1402)
مدل برند سازی منطقه مرنجاب با رویکرد گردشگری ورزشی تفریحی کریم زهره وندیان، زینب مندعلی زاده، مجتبی ارشادیان (1402)
نقش برندسازی شخصی و هوش تجاری بر عملکرد کسب-وکارهای ورزشی استان مازندران کریم زهره وندیان، زینب مندعلی زاده، صدیقه باکری (1400)
شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه فوتبال استان مرکزی و ارائه راهکارها اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، کریم زهره وندیان، کوروش علیدادی (1400)
تأثیر ناهنجاری کیفوز بر تعادل ، هماهنگی و کیفیت زندگی سالمندان کریم زهره وندیان، مسعود گلپایگانی، شیرین امیری (1400)
مطالعه و تدوین راهبردهای توسعه هندبال ساحلی ایران اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، کریم زهره وندیان، محمدرضا بخشی خیرآبادی (1400)
شناسایی موانع راه اندازی و رشد استارت آپ های ورزشی و ارائه راهکارها زینب مندعلی زاده، کریم زهره وندیان، محمدرضا عظیمی (1400)
تأثیر تمرینات محوری بر تعادل و هماهنگی پسران ناشنوا کریم زهره وندیان، مسعود گلپایگانی، احسان ملکی (1399)
تأثیر تمرینات تعلیقی بر پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در زنان تکواندوکار کریم زهره وندیان، مسعود گلپایگانی، زهرا رئیسی، مرضیه پالیزوان (1399)
نقش مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری بازیکنان باشگاه های فوتبال استان اصفهان کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، احسان شاکری (1399)
تبیین ارتباط ابعاد قابلیت نوآوری با عملکرد نوآوری باشگاه های ورزشی استان لرستان زینب مندعلی زاده، کریم زهره وندیان، وحید ملک محمودی (1398)
تأثیر تکنولوژی واقعیت مجازی بر هماهنگی و تعادل ورزشکاران مبتلابه بی ثباتی عملکردی مچ پا مسعود گلپایگانی، کریم زهره وندیان، زهرا رئیسی، محمدجواد امیدی بروجنی (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
وضعیت باشگاه داری حرفه ای در ورزش والیبال استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، فرناز فخری، کریم زهره وندیان (1399)
- مطالعه تطبیقی رشته های کارشناسی علوم ورزشی در ایران و کشورهای مننتخب زینب مندعلی زاده، فرناز فخری، کریم زهره وندیان (1399)
پاسخ های رفتاری اجتماعی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اراک: نقش کیفیت رابطه با مشتری کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1398)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی

سوابق اجرایی

  • رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه اراک (1398 - ادامه دارد)
بیشتر