1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه فوتبال استان مرکزی و ارائه راهکارها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توسعه، فوتبال، استان مرکزی
سال 1400
پژوهشگران اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)(استاد راهنما)، کریم زهره وندیان(استاد مشاور)، کوروش علیدادی(دانشجو)

چکیده

شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه فوتبال استان مرکزی و ارائه راهکاره