1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزشیابی اجرای المپیاد ورزشی درون مدرسه ای اراک
نوع پژوهش
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
کلیدواژه‌ها
مدل سیپ، المپیاد ورزشی، آموزش وپرورش
سال 1401
پژوهشگران کریم زهره وندیان

چکیده

ارزشیابی اجرای المپیاد ورزشی درون مدرسه ای اراک