1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش کیفیت خدمات در تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کیفیت خدمات، تصمیمات رفتاری، تماشاگران، فوتبال
سال 1393
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)

چکیده

چکیده