1403/03/29
اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)

اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
شناسایی و اعتباریابی راهبردهای مؤثر بر نوآوری راهبردی در کسب و کارهای ورزشی شیرین آقا محمدی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1402)
نقش مدیریت استعدادها در حفظ و نگهداری بازیکنان باشگاه های فوتبال استان اصفهان کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، احسان شاکری (1401)
طراحی الگوی نوآوری استراتژیک در کسب وکارهای ورزشی براساس رویکرد داده بنیاد شیرین آقا محمدی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1401)
مشتریان در قبال ارتباط با باشگاه های ورزشی در جامعه چگونه رفتار می کنند؟ کریم زهره وندیان، زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1400)
تأثیر تمرین همزمان استقامتی و مقاومتی بر سطوح آندروژن ها و عملکرد جنسی زنان یائسه محمد پرستش، زهرا محسنی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عباس صارمی (1400)
شناسایی و رتبه بندی موانع توسعۀ ورزش همگانی محله های شهرستان اراک عزت اله شاه منصوری، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، بیتا آرستی، مهدی مولایی یساولی (1400)
تأثیر محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی پیام کیشانی فراهانی، زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1400)
مقایسه تمرینات هوازی به دو روش تناوبی و تداومی بر سطح سرمی فریتین و آهن موش های صحرایی دیابتیک محمد پرستش، شهین امیدی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عباس صارمی (1400)
شناسایی قابلیت های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و طراحی مدل کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، طهماسب شیروانی (1399)
طراحی مدل تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، حبیب هنری، احمد محمودی (1398)
تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، جمال لطیفی، عزت اله شاه منصوری (1398)
تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت های ورزشی استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، حسن خلجی، زینب مندعلی زاده (1398)
ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان (مورد مطالعه: هیات های ورزشی شهر اراک) اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، اکرم کمانکش، حسین مقدسی، کریم زهره وندیان (1398)
تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، بهروز رحمانی (1397)
بررسی میزان توجه به ورزش و آموزش المپیک در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس کریم زهره وندیان، سید نصرا.. سجادی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، فرشته ابراهیمی (1397)
رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیات های ورزشی استان مرکزی عابد حقدادی، عزت اله شاه منصوری، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1396)
مشکلات مربیان زن: مطالعهای دربارۀ هیئتهای ورزشی اراک اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، علیرضا الهی، علیرضا بهرامی، عابد حقدادی، تیام نستوهی (1396)
تحلیل وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مرکزی از دیدگاه ورزشکاران بهروز رحمانی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، حسن خلجی (1395)
موانع و راهکارهای ارتباط بین صنعت ورزش و موسسات آموزش عالی در استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عابد حقدادی، اکرم کمانکش (1394)
عوامل بازدارنده شرکت دانش آموزان دختر در فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عزت اله شاه منصوری، جمال روشن زاده (1393)
موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، علیرضا بهرامی، عابد حقدادی (1393)
بررسی رابطه بازاریابی اثربخش و هوش رقابتی در باشگاه های ورزشی استان البرز کریم زهره وندیان، فرید محمدزاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1392)
وضعیت فعالیت جسمانی، کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی کارمندان دانشگاه اراک اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، حسن خلجی، نادر شوندی (1392)
مشکلات مربیان ورزش اراک و ارائه راهکارهای حل آن ها اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، علیرضا الهی، علیرضا بهرامی، تیام نستوهی، عابد حقدادی (1392)
تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، مهرزاد حمیدی، جهانگیر یدالهی، محمّد خبیری (1391)
شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید های کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش های فراروی آن اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، مهرزاد حمیدی، جهانگیر یدالهی، محمّد خبیری (1388)
رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمانهای استان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، حسن خلجی، داریوش خواجوی (1387)
مقاله ارائه‌شده
نقش ورزش در اهداف توسعه پایدار اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1398)
سیاستگذاری نهادها و توسعه پایدار ورزش: موانع و راهکارها زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، کریم زهره وندیان (1397)
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای ساخت اماکن ورزشی جهت جلوگیری از اتلاف منابع کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1397)
Ranking the needs of the national football league spectators using the Kano model fereshteh Samii, Esfandiyar Khousravizadeh, Hamid Reza Arian Far (2018)
Codifying the strategic plan of Lorestan Province Wrestling Board Esfandiyar Khousravizadeh, Sajjad Tari, Ezatolallah Shah Mansoori (2018)
پیش بینی کارآفرینی دانش آموختگان مدیریت ورزشی با استفاده از ذهنیت فلسفی و ابعاد آن کریم زهره وندیان، مجتبی امیری، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1394)
بررسی وضعیت موجود و تعیین موقعیت راهبردی اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک علی برارزاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، سمیه محمدی (1394)
تدوین برنامه های راهبردی هیات والیبال استان مرکزی سمیه محمودی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، علی برارزاده (1394)
نقش کیفیت خدمات در تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1393)
نقش آموزش و ایجاد انگیزش بر حفظ داوطلبان خدمت در هیات های ورزشی استان مرکزی عابد حقدادی، عزت اله شاه منصوری، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1392)
کتاب
کارآفرینی و نوآوری ورزشی زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1397)
اصول مدیریت اجرایی در ورزش اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، کریم زهره وندیان (1396)
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، علیرضا الهی (1394)
آموزش والیبال(مهارت ها و تاکتیک ها) Nader Shavandi, Esfandiyar Khousravizadeh (2015)
استعدادیابی در ورزش اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1394)
آموزش تنیس روی میز محمد نادری، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1393)
مدیریت سازمان های ورزشی المپیکی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1392)
مدیریت استراتژیک در سازمان های ورزشی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، مهرزاد حمیدی (1390)
مدیریت سازمان های ورزشی علیرضا الهی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1387)
والیبال تمرینات قهرمانی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1387)
تمرینات شنا اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، وازگن میناسیان (1385)
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد تربیت بدنی (زبان تخصصی) سید عماد حسینی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، خسرو رضایی (1378)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تاثیر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد کسب و کارهای ورزشی استان همدان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، فرناز فخری، حمیده دشتی مرویلی (1402)
ارتباط بین کیفیت خدمات و و جهه سازمانی باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام شهرستان اصفهان زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، کاربر ژیرو کاربر (1402)
بررسی فرصت ها و چالش های کسب وکارهای ورزشی در دوران پاندمی کرونا زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1401)
تحلیل محیطی و تدوین راهبردهای ورود کالاهای ورزشی به بازار سرمایه اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، فرناز فخری، مونس غیبی (1401)
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت فوتبال پایه در استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1401)
شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه فوتبال استان مرکزی و ارائه راهکارها اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، کریم زهره وندیان، کوروش علیدادی (1400)
مطالعه و تدوین راهبردهای توسعه هندبال ساحلی ایران اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، کریم زهره وندیان، محمدرضا بخشی خیرآبادی (1400)
بررسی موانع و راهکارهای استعدادیابی در آکادمی های والیبال اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، فرناز فخری، فخرالدین فروزنده (1400)
اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی محور هورمونی هیپوفیز گنادال مردان دیابتی نوع 2 اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، محمد پرستش، عباس صارمی (1399)
نقش مدیریت استعداد در حفظ و نگهداری بازیکنان باشگاه های فوتبال استان اصفهان کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، احسان شاکری (1399)
ارتباط بین استراتژی، ساختار و عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شهر تهران زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، علی آهی (1399)
امکان سنجی استعدادیابی در ورزش هندبال ایران بر اساس مدل LTAD اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، شکوفه صادقی (1399)
بررسی وضعیت استعدادیابی ورزشی مدارس استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، مریم بورغانی فراهانی (1398)
تاثیر یادگیری سازمانی و توانمندسازی بر عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، شهناز اسکینی (1398)
تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان فوتبال پایه در استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، حسام فورقانی (1398)
اهورا رکاب طلا اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، محمد پرستش، عباس صارمی (1398)
خانم شهین امیدی (راهنما) اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، محمد پرستش، عباس صارمی (1398)
بررسی موانع و راهکارهای استعدادیابی در رشته دو و میدانی استان لرستان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، محمد کوشکی (1398)
تأثیر محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی استان مرکزی زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، پیام کیشانی فراهانی (1397)
ارتباط بین مدیریت استعداد، اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، زهرا نوازنی (1397)
وضعیت آموزش دوره های ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی شهر اراک اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، ایمان غفاری (1397)
ارتباط مدیریت دانش و جهت گیری راهبردی با عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی استان لرستان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، سجاد منصوری (1396)
رابطه مدیریت دانش با کارآفرینی و عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، ملیحه کریمی (1396)
تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، عابدین دریکوند (1396)
تدوین برنامه راهبردی اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عزت اله شاه منصوری (1395)
تدوین برنامه راهبردی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عزت اله شاه منصوری، جمال لطیفی (1395)
تدوین برنامه راهبردی اداره ورزش و جوانان شهرستان قزوین در حوزه ورزش اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عزت اله شاه منصوری، سجاد جوادر صدر (1395)
تدوین برنامه راهبردی هیات کشتی استان لرستان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عزت اله شاه منصوری، سجاد طاری (1394)
تدوین برنامه راهبردی هیات والیبال استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عزت اله شاه منصوری، سمیه محمودی (1394)
تدوین برنامه راهبردی ورزش زنان استان همدان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عزت اله شاه منصوری، مهرناز بهزادفر (1394)
تدوین برنامه راهبردی هیات ورزش همگانی شهرستان اراک عزت اله شاه منصوری، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1394)
عوامل موثر بر کارآفرینی اجتماعی در سازمان های ورزشی استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عزت اله شاه منصوری، اکرم کمانکش (1393)
تاثیر برخی عوامل محیطی-آموزشی مراکز پیش دبستانی بر رشد مهارت های حرکتی بنیادی حسن خلجی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، مرضیه آرمان (1390)
بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و نیروی انسانی و مقایسه آن با استانداردهای موجود احمد طبائیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، محسن صادقی (1390)
تاثیر بازی های منتخب دبستانی و بازی های بومی- محلی بر رشد مهارتهای بنیادی دختران شهر تهران علیرضا بهرامی، حسن خلجی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، اشرف هدیه لو (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
شناسایی راهکارهای درآمدزایی هیئت های ورزشی استان مرکزی با استفاده از رویکرد کیفی فرناز فخری، زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1400)
وضعیت باشگاه داری حرفه ای در ورزش والیبال استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، فرناز فخری، کریم زهره وندیان (1399)
پاسخ های رفتاری اجتماعی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اراک: نقش کیفیت رابطه با مشتری کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1398)
تدوین منشور اخلاقی مربیان هیات های ورزشی استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، حسن خلجی (1397)
نیازسنجی کارآفرینانه محور برنامه درسی علوم ورزشی دانشگاه های استان مرکزی زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1397)
پنیازسنجی کارآفرینانه محور برنامه درسی علوم ورزشی دانشگاه های استان مرکزی زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1397)
رابطه متقابل بین صنعت ورزش و مراکز آموزش عالی در استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، اکرم کمانکش، عابد حقدادی (1394)
ارزیابی درونی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی نادر شوندی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، علیرضا بهرامی (1390)
بررسی مشکلات و چالش های فراروی مربیان ورزش اراک و ارائه راهکارهای حل آنها اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عابد حقدادی، تیام نستوهی، علیرضا الهی، علیرضا بهرامی (1389)