1403/03/29
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان ژن @-HIF بافت قلب موشهای صحرایی دیابتی نوع 2
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
.
سال 1400
پژوهشگران محمد پرستش(استاد راهنما)، عباس صارمی(استاد مشاور)، کریم زهره وندیان(استاد راهنما)

چکیده

.