1403/01/25
عباس صارمی

عباس صارمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0113-1497
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35798830100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Modulating Effects of Aerobic Exercise on Apoptosis maryam sadeghi, Abbas Saremi, mojtaba khansooz (2024)
تاثیر یک دوره تمرین تاباتا در آب بر تخمدان پلی کیستیک محدثه یعقوبی، بهرام عابدی، عباس صارمی (1402)
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر ژنوتیپ های AT صبا رحیمی، مهدی روزبهانی، عباس صارمی (1401)
بررسی پروفایل هورمونی مردان دوچرخه سوار تیم ملی ایران محمد پرستش، آ شهیدی، عباس صارمی (1401)
Aerobic training mitigates the negative impact of diabetes on fertility Abbas Saremi, Zahra Yousefvand, Mohammad Parastesh, Mohammad Bayat, Daniyal Ghahraman (2022)
تغییرات سطوح سرمی تروپونین و کورتیکواسترون پس از یک دوره تمرین استقامتی محمد ملکی پویا، مجتبی خانسوز، محمدرضا پالیزوان، عباس صارمی، بهرام عابدی (1400)
تغییر نشانگرهای خطر قلبی پس از یک دوره تمرین استقامتی فزاینده در رت های انفارکته شده مجتبی خانسوز، بهرام عابدی، محمدرضا پالیزوان، عباس صارمی (1400)
تأثیر تمرین همزمان استقامتی و مقاومتی بر سطوح آندروژن ها و عملکرد جنسی زنان یائسه محمد پرستش، زهرا محسنی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عباس صارمی (1400)
Effect of Aquatic Exercises on Severity of Urinary Incontinence and Estrogen Level in Postmenopausal Women Abbas Saremi, karim zohrevandian, Mohammad Parastesh, Samira Khalegi (2021)
Swimming Exercise Improves Rheumatoid Arthritis in Rat Abbas Saremi, Dariush Khajavi, Mohammad Parastesh, Saeid Tahmasebi, Narges Ramezani (2021)
مقایسه تمرینات هوازی به دو روش تناوبی و تداومی بر سطح سرمی فریتین و آهن موش های صحرایی دیابتیک محمد پرستش، شهین امیدی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، عباس صارمی (1400)
Physical Activity and Body Composition Profile of Infertile and Fertile Women Abbas Saremi, Alireza Bahramy, Mohammad Parastesh, Mina Ranjbar (2020)
The Effect of Aerobic Training on Serum Levels of Adiponectin, Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis and Sperm Quality in Diabetic Rats محمد پرستش، عباس صارمی، اکبر احمدی، مجتبی کاویانی (1398)
اثر تمرین مقاومتی فزاینده بر وضعیت فشار اکسایشی بیضه و کیفیت اسپرماتوژنز در موشهای نر امین ممبینی، مهدی بهمن زاده، عباس صارمی، سعید چنگیزی آشتیانی، محمد پرستش (1397)
تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی هورمونهای جنسی و پارامترهای اسپرم موشهای صحرایی دیابتی نوع 2 محمد پرستش، علی حیدریان پور، محمد رضا بیاتانی، عباس صارمی (1395)
اثر ده هفته تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با دانه کتان بر لیپیدها و CRP سرم زنان چاق نادر شوندی، عباس صارمی، شهناز شهرجردی، لیلا پوریا منش (1395)
ترکیب ویتامین E و تمرین شدید بر استرس اکسیداتیو بیضه و اسپرماتوژنز در موش های نر عباس صارمی، سعید چنگیزی آشتیانی، ابولفضل کلانتری (1393)
Response of Cardiovascular Function Determinations to Physical Activity in Polluted Air Araz Nazari, Nader Shavandi, Abbas Saremi, Fatemeh Javadzade, Yazgaldi Nazari, Abuzar Mohamadimofrad (2014)
تاثیر دوارده هفته فعالیت هوازی بر عملکرد ریوی و سطوح سرمی لپتین در مردان چاق محمد پرستش، علی حیدریان پور، عباس صارمی، محمد مهدی رفیعی (1393)
اثر شدت های مختلف تمرینی بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولید مثلی در موش های چاق عباس صارمی، سعید چنگیزی آشتیانی، نادر شوندی، امین ممبینی (1392)
Evaluation of Urinary GGT in Elite Male Karate Athletes Pre & Post Exercise Nader Shavandi, Reza afshar, Abolfazl Samiei, Abbas Saremi, Rahman Sheikh Hoseini (2012)
The Effect of Exercise on Urinary Gamma-Glutamyltransferase and Protein Levels in Elite Female Karate Athletes Nader Shavandi, Abolfazl Samiei, Reza afshar, Abbas Saremi, Rahman Sheikh Hoseini (2012)
اثر تمرین مقاومتی حین همودیالیز بر کیفیت خواب و التهاب سیستمیک بیماران همودیالیزی نادر شوندی، عباس صارمی، علیرضا بهرامی، لیلا شگرفی (1390)
Effects of oral creatine and resistance training on serum myostatin and GASP-1 Abbas Saremi, R Gharakhanloo, S Sharghi, mohammad reza gherati, bagher Larijani, kobra Omidfar (2010)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر تمرینات استقامتی و تناوبی شدید بر پوکی استخوان موشهای مسن عباس صارمی، محمد پرستش، سید محمد مهدوی (1401)
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح مایونکتین محسن اکبری، عباس صارمی، زهرا یوسفوند، فاطمه میراحمدی (1401)
اثر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطح سرمی واسپین موشهای دیابتی عباس صارمی، محمد پرستش، محمد بیات، زهرا جواهر طلب (1398)
کتاب
سالمندی فعال و فعالیت بدنی عباس صارمی، محمد پرستش (1400)
واژه نامه توصیفی فیزیولوژی ورزش و تمرین عباس صارمی، نیلوفر محمدی، نیلوفر امیدی، صدیقه سادات حجتی، محمد پرستش (1400)
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی 2 محمد پرستش، عباس صارمی (1398)
مقدمات بیوانرژی برای علم تمرین اکبر قربانی، محمد پرستش، عباس صارمی (1389)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
رابطه بین فعالیت بدنی و مرگ ناشی از کوید 19 در بیماران دیابتی عباس صارمی، محمد پرستش، آرش مرادزاده، داود داودمقامی (1401)
ارتباط سطح فعالیت بدنی با سلامت باروری زنان استان البرز عباس صارمی، محمد پرستش، ناهید قادری (1401)
تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطح گنادوتروپین هورمون و سیرتوئین 1 در موشهای صحرایی عباس صارمی، مجتبی خانسوز، محمد پرستش، مریم غفاری (1400)
اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی محور هورمونی هیپوفیز گنادال مردان دیابتی نوع 2 اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، محمد پرستش، عباس صارمی (1399)
ایمان نادری عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
ستاره نوازنی عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
حلیمه موسوی عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
نرگس رمضانی عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
اهورا رکاب طلا اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، محمد پرستش، عباس صارمی (1398)
سعید زمانیان عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
خانم مینو رنجبر (مشاور) علیرضا بهرامی، عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
خانم نوروزی (مشاور) عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
احمد مهدوی (مشاور) عباس صارمی، محمد پرستش (1398)
خانم شهین امیدی (راهنما) اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، محمد پرستش، عباس صارمی (1398)
خانم جواهر طلب (مشاور) عباس صارمی، محمد رضا بیاتانی، محمد پرستش (1397)
تاثیر شدت تمرین شنا و دویدن بر اشتها گلوکز و لاکتات دختران جوان عباس صارمی، داریوش خواجوی، فائزه کمیجانی (1394)
اثر تمرین هوازی شدید بر اسپرماتوژنز و هورمونهای تولید مثلی در رت های چاق عباس صارمی، سعید چنگیزی آشتیانی، نادر شوندی، امین ممبینی (1391)
اثر تمرین مقاومتی بر اسپرماتوژنز و هورمون های تولید مثلی در رت های نر عباس صارمی، سعید چنگیزی آشتیانی، نادر شوندی (1391)
اثرمحرومیت ازخواب بریادگیری مهارت های حرکتی ظریف ودرشت دانشجویان پسر علیرضا بهرامی، حسن خلجی، عباس صارمی، وحید حبیبی (1391)
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر عناصر هماهنگی پایه در زنان سالمند علیرضا بهرامی، حسن خلجی، عباس صارمی، زهرا دلوچئی (1390)
ارتباط بین سطوح تستوسترون و کورتیزول بزاقی با موفقیت ورزشی شطرنج بازان عباس صارمی، نادر شوندی، علیرضا بهرامی، رضا سعیدی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی نقش انجام ورزش همگانی و تفریحی در کاهش آسیب های اجتماعی در بانوان شهرستان اراک علیرضا بهرامی، علی نوشیر، نسرین چلونگریان، محمد بنی جمالی، عباس صارمی (1391)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
کتاب برتر سال استان عباس صارمی (1402)