1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای ساخت اماکن ورزشی جهت جلوگیری از اتلاف منابع
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سیستم اطلاعات جغرافیایی، اماکن ورزشی، GIS، اتلاف منابع
سال 1397
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) ، زینب مندعلی زاده

چکیده

هدف این تحقیق استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای ساخت اماکن ورزشی جهت صرفه جویی در هزینه ها است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی و نوع کاربردی است. نرم افزار GIS برای تحلیل و پیاده سازی داده ها روی نقشه ها استفاده گردید. با توجه به استانداردهای تعریف شده نقشه همه مکان های ورزشی با توجه به دسترسی در سطح منطقه تجزیه و تحلیل و مشخص شدند و بعد از تلفیق نقشه ها ، کمبودها مشخص شد که طبق آخرین نقشه بدست آمده نواحی شمالی منطقه 7 با کمبود دسترسی مناسب به اماکن ورزشی روبروست که میتوان این نواحی را برای ساخت اماکن ورزشی به مدیران پیشنهاد کرد. با توجه به اینکه ساخت یک مکان ورزشی با هزینه های گزافی همراه است، اماکن ورزشی باید به گونه ای در شهر واقع شوند که علاوه بر عدالت در توزیع، به حداکثر بهره وری و کارایی برسند.