1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل برند سازی منطقه مرنجاب با رویکرد گردشگری ورزشی تفریحی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گردشگری ورزشی تفریحی، برندسازی، برند مقصد، راهبردهای برندسازی، منطقه مرنجاب
سال 1402
پژوهشگران مجتبی ارشادیان(دانشجو)، کریم زهره وندیان(استاد راهنما)، زینب مندعلی زاده(استاد مشاور)

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت پولساز مورد توجه بسیاری از کشورها و دولتمردان قرار گرفته است و برنامه ریزی و مدیریت این حیطه در بخش های مختلف از جمله گردشگری ورزشی می تواند درآمد پایدار خوبی را برای مقصد ایجاد نماید. لذا هدف این پژوهش مدل برند سازی منطقه مرنجاب با رویکرد گردشگری ورزشی تفریحی است. این پژوهش از نوع پژوهش های توسعه ای و کاربردی است که به روش کیفی انجام‌گرفته است. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه عمیق با خبرگان امر به تعداد 16 نفر استفاده شد. کدگذاری سه مرحله‌ای در تئوری زمینه‌یابی با رویکرد اشتراووس و کوربین استفاده گردید. روایی و پایایی متناسب با ممیزی تحقیقات کیفی(اعتبار پذیری، انتقال‌پذیری، تائید پذیری، اطمینان‌پذیری) صورت گرفت. کد حاصل از مصاحبه‌ها و پیشینه پژوهش تعداد 798 کد باز بود که بعد از حذف اشتراکات؛ تعداد 164 کد باز، 34 کد محوری و درنهایت در 5 گروه 1) شرایط علی(اقبال مردم به سفر و گردشگری، انتظارات و نیاز جامعه به ورزش، تفریح و هیجان، موقعیت جغرافیایی و اقلیمی منطقه مرنجاب، برند استان اصفهان در گردشگری، پتانسیل خاص و ماجراجویانه کویر و تغییر ذائقه گردشگران به سمت سبک های جدید تفریحات) ، 2) شرایط زمینه‌ای (وجود ذینفعان متعدد، قوانین و مقررات حمایتی از گردشگری داخلی، پشتوانه های علمی و دانشگاهی، پیشرفت فناوری اطلاعات و تکنولوژی، ایمنی و امنیت در منطقه و نیروی انسانی متخصص و اجرایی) ، 3) شرایط مداخله‌ای (سیاست های کشوری، استانی و شهرستان، دیدگاه مدیریتی و برندسازی مسئولین، آگاهی و اعتقاد به برندسازی و نتایج آن (ذینفعان)، مشارکت جمعی در منطقه، مسئولیت پذیری نهادهای دولتی و مردمی و محدودیت های فرهنگی و پوششی) ، 4) راهبردها (سیاستگذاری نهادهای دولتی مستقر در استان، مطالعه و پژوهش در منطقه، حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل آن، بازاریابی و تبلیغات، ایجاد یک واحد برندسازی با حضور نخبگان، ایجاد هویت منحصر به فرد از منطقه مرنجاب، کیفیت خدمات اقامتی(اسکان و تغذیه و ...)، ارائه بسته کامل تفریحی و ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی پویا و آگاهانه در منطقه، ایجاد مؤلفه های برند مقصد در منطقه و آموزش و فرهنگ سازی بخش های درگیر) ، 5) پیامدها (پایداری اقتصادی شهر-اشتغال، درآمدزایی، سرمایه گذاری و...-، منافع اجتماعی و توسعه جامعه شهری، منافع فرهنگی و تغییر سبک زندگی، ایجاد یک برند مقصد گردشگری مفرح، اثرات منفی محیط زیستی) و در مدل پدیده محوری(برندسازی منطقه مرنجاب با رویکرد گردشگری تفریحی ورزشی) در نظریه اشتراووس-کوربین قرار گرفتند. مسئولان و مدیران با بکارگیری مدل حاضر می‌توانند منطقه مرنجاب را به یک برند و مقصد بالقوه گردشگری استان اصفهان مردم ایران و جهان تبدیل نماید تا مزایای اقتصادی و غیراقتصادی آن نصیب منطقه، استان و کشور شود.