1403/03/30
زینب مندعلی زاده

زینب مندعلی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1422-514X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 58882243100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه مدیریت ورزشی
تلفن: 08632629170

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
شناسایی و اعتباریابی راهبردهای مؤثر بر نوآوری راهبردی در کسب و کارهای ورزشی شیرین آقا محمدی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1402)
Strategic Innovation Framework in Sports Business: A Grounded Theory shirirn aghmohammadi, Hamid Forougi Pour, Zeinab Mondalizadeh (2023)
طراحی الگوی نوآوری استراتژیک در کسب وکارهای ورزشی براساس رویکرد داده بنیاد شیرین آقا محمدی، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1401)
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت خیرین در ورزش زینب مندعلی زاده، طیبه مندعلی زاده (1401)
مشتریان در قبال ارتباط با باشگاه های ورزشی در جامعه چگونه رفتار می کنند؟ کریم زهره وندیان، زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1400)
تاثیر ابعاد قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآورانه باشگاه های ورزشی وحید ملک محمودی، زینب مندعلی زاده، کریم زهره وندیان (1400)
تأثیر محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی پیام کیشانی فراهانی، زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1400)
توسعه پایدار ورزش؛ مفاهیم، موانع و راهکارها زینب مندعلی زاده، محمد احسانی، هاشم کوزه چیان، حبیب هنری (1400)
تعیین استراتژی های نوآوری در باشگاه های ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی زینب مندعلی زاده، کریم زهره وندیان، محمود پاپی (1400)
شناسایی راهکارها و پیامدهای حضور زنان در استادیوم فوتبال به عنوان تماشاگر اکرم فراهانی، عزت اله شاه منصوری، زینب مندعلی زاده (1400)
تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت های ورزشی استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، حسن خلجی، زینب مندعلی زاده (1398)
شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش محمد احسانی، هاشم کوزه چیان، حبیب هنری، زینب مندعلی زاده (1396)
طراحی مدل کارآفرینی پایدار بر اساس نظریه برخاسته از داده ها زینب مندعلی زاده، محمد احسانی، حبیب هنری (1395)
شناسایی شاخص های کارآفرینی پایدار در ورزش زینب مندعلی زاده، محمد احسانی، هاشم کوزه چیان، حبیب هنری (1393)
مقاله ارائه‌شده
چالش های توسعه ورزش سالمندی با رویکردی راهبردی زینب مندعلی زاده، فرناز فخری، کریم زهره وندیان (1401)
Personal branding, better performance in sports services karim zohrevandian, Zeinab Mondalizadeh, Sedegheh Bakeri (2022)
ثبت نام مجدد فرزندان توسط والدین در مدارس فوتبال: نقش احساسات والدین کریم زهره وندیان، فرناز فخری، زینب مندعلی زاده (1398)
سیاستگذاری نهادها و توسعه پایدار ورزش: موانع و راهکارها زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، کریم زهره وندیان (1397)
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای ساخت اماکن ورزشی جهت جلوگیری از اتلاف منابع کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1397)
کتاب
مبانی مدیریت ورزشی کریم زهره وندیان، زینب مندعلی زاده (1400)
کارآفرینی و نوآوری ورزشی زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1397)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تدوین برنامه راهبردی والیبال استان چهارمحال و بختیاری فرناز فخری، زینب مندعلی زاده، صالح احمدی بنی (1402)
مدل برند سازی منطقه مرنجاب با رویکرد گردشگری ورزشی تفریحی کریم زهره وندیان، زینب مندعلی زاده، مجتبی ارشادیان (1402)
ارتباط بین کیفیت خدمات و و جهه سازمانی باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام شهرستان اصفهان زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، کاربر ژیرو کاربر (1402)
بررسی فرصت ها و چالش های کسب وکارهای ورزشی در دوران پاندمی کرونا زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1401)
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت فوتبال پایه در استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1401)
نقش برندسازی شخصی و هوش تجاری بر عملکرد کسب-وکارهای ورزشی استان مازندران کریم زهره وندیان، زینب مندعلی زاده، صدیقه باکری (1400)
شناسایی موانع راه اندازی و رشد استارت آپ های ورزشی و ارائه راهکارها زینب مندعلی زاده، کریم زهره وندیان، محمدرضا عظیمی (1400)
ارتباط بین استراتژی، ساختار و عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شهر تهران زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، علی آهی (1399)
امکان سنجی استعدادیابی در ورزش هندبال ایران بر اساس مدل LTAD اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، شکوفه صادقی (1399)
بررسی وضعیت استعدادیابی ورزشی مدارس استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، مریم بورغانی فراهانی (1398)
تاثیر یادگیری سازمانی و توانمندسازی بر عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، شهناز اسکینی (1398)
تبیین ارتباط ابعاد قابلیت نوآوری با عملکرد نوآوری باشگاه های ورزشی استان لرستان زینب مندعلی زاده، کریم زهره وندیان، وحید ملک محمودی (1398)
تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان فوتبال پایه در استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، حسام فورقانی (1398)
بررسی موانع و راهکارهای استعدادیابی در رشته دو و میدانی استان لرستان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، محمد کوشکی (1398)
تأثیر محیط نهادی و کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب وکارهای ورزشی استان مرکزی زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، پیام کیشانی فراهانی (1397)
ارتباط بین مدیریت استعداد، اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، زهرا نوازنی (1397)
وضعیت آموزش دوره های ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی شهر اراک اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، ایمان غفاری (1397)
ارتباط مدیریت دانش و جهت گیری راهبردی با عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی استان لرستان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، سجاد منصوری (1396)
رابطه مدیریت دانش با کارآفرینی و عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، ملیحه کریمی (1396)
تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، عابدین دریکوند (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
شناسایی راهکارهای درآمدزایی هیئت های ورزشی استان مرکزی با استفاده از رویکرد کیفی فرناز فخری، زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1400)
- مطالعه تطبیقی رشته های کارشناسی علوم ورزشی در ایران و کشورهای مننتخب زینب مندعلی زاده، فرناز فخری، کریم زهره وندیان (1399)
پاسخ های رفتاری اجتماعی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اراک: نقش کیفیت رابطه با مشتری کریم زهره وندیان، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده (1398)
تدوین منشور اخلاقی مربیان هیات های ورزشی استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، زینب مندعلی زاده، حسن خلجی (1397)
نیازسنجی کارآفرینانه محور برنامه درسی علوم ورزشی دانشگاه های استان مرکزی زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1397)
پنیازسنجی کارآفرینانه محور برنامه درسی علوم ورزشی دانشگاه های استان مرکزی زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1397)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
پژوهشگر برتر استانی سال 1400 زینب مندعلی زاده (1400)

علایق پژوهشی

  • نوآوری و استارتاپ های ورزشی
  • کارآفرینی و کسب و کار در ورزش
بیشتر