1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مبانی مدیریت ورزشی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
مدیریت ،نظریه، رهبری
سال 1400
پژوهشگران کریم زهره وندیان ، زینب مندعلی زاده

چکیده

امروزه اهمیت ورزش و تربیت بدنی برای جوامع به اندازه ای افزایش داشته است که برای توسعه و رشد آن برنامه ریزی های منظمی انجام شده است . تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و سیاسی ورزش باعث شده است که تمام کشورها برای توسعه آن در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی سرمایه گذاری عظیمی انجام دهند. انواع سازمان های رسمی و غیر رسمی، دولتی و خصوصی، ملی و فراملی در ورزش برای موفقیت و پیشبرد اهداف آن در سطوح ملی و جهانی ایجاد شده است. بدون شک موفقیت در هر زمینه ای نیاز به داشتن و به کارگیری اصول و مبانی علمی در آن زمینه است که در مورد علوم ورزشی نیز اجتناب ناپذیر است.