1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین مدل بازاریابی مراکز بازی و ورزش کودکان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تصویر برند، بازی و ورزش، کودکان، ارتباطات بازاریابی، وفاداری
سال 1402
پژوهشگران کریم زهره وندیان(استاد راهنما)، امیدرضا هوشمندی(دانشجو)

چکیده

در دنیای امروز نقش ورزش و بازی بر ابعاد مختلف انسان‌ها بخصوص در سنین پایین بر کسی پوشیده نیست. اثرات گوناگون ورزش در پژوهش های بسیاری تأیید شده اند. نقش ورزش و بازی که از نیازهای اصلی کودکان است در یادگیری و آموزش، در رشد ابعاد بدنی، روی روح و روان کودکان و همپنین شادی و سرگرمی کودکان بارها مورد تأکید واقع شده است. مراکز بازی و ورزش کودکان بصورت هدفمند آموزش های ابعاد مختلف زندگی را از طریق بازی که مطلوب کودکان است انجام می دهند. اما این مراکز چگونه باید خود را معرفی کنند و خدمات خود را در معرض دید خانواده ها قرار می دهند. لذا هدف این پژوهش تدوین مدل بازاریابی مراکز بازیو ورزش کودکان است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توسعه ای و کاربردی است که به روش کیفی انجام‌ شده است. جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش از نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه عمیق با خبرگان امر به عنوان مشارکت کنندگانبه تعداد 12 نفر استفاده شد. کدگذاری سه مرحله‌ای در تئوری زمینه‌یابی با رویکرد اشتراووس و کوربین استفاده گردید. روایی و پایایی متناسب با ممیزی تحقیقات کیفی(اعتبار پذیری، انتقال‌پذیری، تائید پذیری، اطمینان‌پذیری) صورت گرفت. کد حاصل از مصاحبه‌ها و پیشینه پژوهش تعداد 606 کد باز بود که بعد از حذف اشتراکات و ادغام؛ تعداد 154 کد باز، 28 کد محوری و درنهایت در 5 گروه 1) شرایط علی(توجه خانواده ها به فرزندان، بازی نیاز اساسی کودکان، نقش بازی و ورزش در آموزش، عدم آگاهی خانواده ها نسبت به اثرات بازی و ورزش بر رشد، عدم آشنایی و شناخت خانواده ها از مراکز بازی و ورزش ونقش بازی و ورزش بر بدن(جسم و روح)) ، 2) شرایط زمینه‌ای (خلاقیت در بازاریابی، قوانین و مقررات موجود، دسترسی عموم به فناوری و تکنولوژی و نیروی انسانی متخصص) ، 3) شرایط مداخله‌ای (نقش فدراسیون و هیات‌های ورزش‌ همگانی ، اعتقاد مربیان و مدیران به بازاریابی، نقش آموزش و پرورش و معلمان، هزینه های گزاف بازاریابی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها، و محدودیت های فرهنگی) ، 4) راهبردها (برنامه‌ریزی جامع و طرح، طراحی آمیخته بازاریابی جامع، ارتباطات یکپارجه بازاریابی، ایجاد کمپین‌های ارتباطی، مدیریت جامع برند، طراحی خدمات منحصر به فرد و باکیفیت،ایجاد ائتلاف بازاریابی با مراکز اثرگزار) ، 5) پیامدها (ایجاد تصویر مطلوب برند مرکز بازی، افزایش مشتریان، تبلیغات دهان به دهان، وفاداری به و درآمد پایدار) و در مدل پدیده محوری (مدل بازاریابی مراکز بازی و ورزش کودکان) در نظریه اشتراووس-کوربین قرار گرفتند. با استفاده از این مدل و ابعاد مختلف آن، مدیرام و مربیان بازی و ورزش کودکان می توانند بطور سیستمی به بازاریابی و برندسازی مرکز خود بپردازند تا هم آگاهی های لازم را به جامعه بدهند و هم بتوانند به یک درآمد پایدار دست پیدا کنند. و همچنین با یک برنامه از قبل تعیین شده از هدر رفتن منابع سازمان خود جلوگیری نمایند.