1403/03/28
کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5914-8734
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197786709
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه تعهد ورزشی- 2 در ورزشکاران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه تعهد ورزشی- 2 در ورزشکاران
سال 1399
مجله مطالعات روانشناسي ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران جلیل مرادی ، کریم زهره وندیان ، پژمان عباسی

چکیده

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه تعهد ورزشی- 2 در ورزشکاران